stis logo

STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o. (dále jen „STIS“) působí na stavebním trhu, zejména v oblasti inženýringu od roku 1994. Za tuto dobu pracovníci firmy připravovali, řídili a působili na více jak 110 investičních akcí.

Ve STIS působí pracovníci vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaní v různých oborech stavebnictví. Odbornost pracovníků splňuje požadavky na způsobilost a autorizaci v obchodním rejstříku zapsaných živností. Společnost má vytvořeno též zázemí v externích, vysoce erudovaných právnických i fyzických osobách, v oborech architektura, právo, geodézie, geologie, provádění odborných průzkumů a znaleckých odhadů. Tato struktura umožňuje za nižších vlastních nákladů řešit stavební zakázky z různých oborů za spolupráce nejvhodnějších odborníků. V případě komplikovaných technických a ekonomických řešení využívá STIS úzké spolupráce s odbornými institucemi v oboru stavebnictví.

STIS má od roku 2002 zaveden systém managementu jakosti dle normy ISO 9001. Od roku 2007 byl zaveden systém environmentálního managementu podle ISO 14001 a systém managementu BOZP podle OHSAS 18001. Všechny tři systémy byly v roce 2015 recertifikovány certifikační společností TÜV SÜD Czech.

Společnost disponuje dvěma certifikovanými, odborně způsobilými osobami na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb.

Odpovědný zástupce a jednatel společnosti absolvoval na ČVUT doplňkové vzdělání v oblasti projektového řízení a dále v Německu školení pro manažery projektového řízení a řízení velkých stavebních zakázek v působnosti EU.

 
© 2010-2016 STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o., sekretariat@stis.cz